Hvad vil du spør­ge en pus­her om?

BT - - DE­BAT -

Hvad vil­le du spør­ge om, hvis du kun­ne spør­ge en mand, som har væ­ret pus­her, om alt, og han skul­le sva­re på al­le spørgs­mål uden fi lter? Aft enens ho­ved­per­son be­gynd­te at sæl­ge hash som 20- årig. Han har sagt ja til at stil­le op li­ve på DR, for­tæl­le sin hi­sto­rie og stå an­sigt til an­sigt med de spørgs­mål, du sid­der med der­hjem­me.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.