Giv dem et skub

BT - - DEBAT -

Dag­pen­ge­kom­mis­sio­nen har til­sy­ne­la­den­de som grund­tan­ke, at le­di­ge er men­ne­sker, der ik­ke vil ar­bej­de. Der­for er det ’ vig­tigt at prø­ve at gi­ve folk små skub’, som kom­mis­sio­nens for­mand for­mu­le­rer det. Må­ske vil­le det væ­re me­re for­mål­stjen­ligt, hvis po­li­ti­ker­ne fi k nog­le or­dent­li­ge skub, så de tog de­res an­svar på sig og rent fak­tisk ke­re­de sig om de men­ne­sker, der li­ge nu bli­ver svigtet ude i vir­ke­lig­he­den.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.