Fle­re i ar­bej­de

BT - - DEBAT -

Kun­sten er at skrue et sy­stem sam­men, som gi­ver den for­nød­ne sik­ker­hed, men som først og frem­mest fj er­ner unø­di­ge hin­drin­ger for at ar­bej­de, og hvor en ind­sats for at ta­ge og­så et mid­ler­ti­digt job be­løn­nes. Når val­get står mel­lem at ar­bej­de el­ler at la­de sig for­sør­ge, bør der al­drig væ­re tvivl om, hvad der bedst kan be­ta­le sig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.