’’

BT - - NYHEDER -

KEND­TE DAN­SKE JI­HA­DI­STER Mus­har­af Sa­hid Møn­ste­re­lev fra Gladsaxe Pri­vatsko­le, der an­gi­ve­ligt dø­de ved et selv­mord­s­an­greb nord for Bag­dad. Der fand­tes med an­dre ord en fi re­spo­ret mo­tor­vej fra hjer­tet af Eu­ro­pa til ka­li­fa­tets ma­skin­rum

Puk Dams­gård i bo­gen ’ Ser du

må­nen, Da­ni­el’ om al­le de ISkri­ge­re, der kom­mer fra Eu­ro­pa

Samu­el Ye­ma­ne Sals­gchef for IT- virk­som­hed. Han blev dræbt i kamp med kur­di­ske sty rker. Sli­ma­ne H. Ab­der­ra­h­ma­ne Løsladt Gu­an­ta­na­mo­fan­ge i 2004, dræbt i kam­pe ved Da­ma­s­kus i 2013.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.