Dødsu­lyk­ker bli­ver gran­sket

BT - - NYHEDER -

UN­DER­SØ­GEL­SE Selv om an­tal­let af dødsu­lyk­ker på dan­ske ve­je er fal­det stødt de se­ne­ste 10 år, blev der al­li­ge­vel re­gi­stre­ret syv ulyk­ker med dø­de­lig ud­gang ale­ne i ef­ter­års­fe­ri­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.