6 go­de råd

BT - - SUNDHEDER -

BROM­HE­XIN: Pris: 44,95 kr. Ind­holds­stof: Brom­he­xin­hy­dro­chl­o­rid. Vir­ke­om­rå­de: Slim­lø­sen­de mid­del mod ho­ste og sejt slim. Do­sis: Voks­ne og børn over 10 år: 1020 ml ( 8 - 16 mg) 3 gan­ge dag­ligt. Bi­virk­nin­ger: Kval­me, di­ar­ré, opkast­ning, ma­ve­s­mer­ter, svær ån­de­nød og al­ler­gi­ske re­ak­tio­ner.

MUCO­LY­SIN: Pris: 64,95 kr.

Ind­holds­stof: Ace­ty lcyste­in. Vir­ke­om­rå­de: Slim­lø­sen­de mid­del mod ho­ste og sejt slim. Do­sis: Voks­ne: 1 bru­se­tab­let 3 gan­ge dag­ligt. Bi­virk­nin­ger: Hu­dud­slæt, ån­de­dræts­be­svær og be­svi­mel­se.

GRA­NON: Pris: 49,95 kr.

Ind­holds­stof: Ace­ty lcyste­in. Vir­ke­om­rå­de: Bru­ges til at løs­ne slim og gø­re det let­te­re at ho­ste det op i til­fæl­de af luft vejs­syg­dom­me med sejt slim hos børn over 6 år, un­ge og voks­ne. Jeg sy­nes, at Echin­a­cea er et me­get in­ter­es­sant præ­pa­rat

Jerk W. Lan­ger, læ­ge og fored­rags­hol­der

Drik ka­mil­le­te. Drik­ken har en be­ro­li­gen­de ef­fekt, når man ho­ster og er pla­get af ir­ri­ta­tion i hal­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.