Min­de­vær­di­ge Bay­ern- brag

BT - - SPORTEN -

Cham­pions Le­ague- fi­na­len i 1999 vil for al­tid bli­ve hu­sket for det ut­ro­li­ge co­me­ba­ck, Pe­ter Sch­mei­chel og re­sten af Uni­ted- hol­det præ­ste­re­de mod Bay­ern Mün­chen. Ma­rio Bas­ler hav­de tid­ligt i før­ste halv­leg bragt ty­sker­ne for­an, og det lig­ne­de læn­ge en tysk sejr. Men to over­tids­scor­in­ger af Ted­dy She­ring­ham og si­den Ole Gun­nar Solskjær send­te po­ka­len med de sto­re ører til Nor­deng­land.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.