Ego­er­nes kamp

BT - - SPORTEN - CHAM­PIONS LE­AGUE

Ma­jestæten af Madrid og Prin­sen af Pa­ris. Få spil­le­re er så cen­tra­le på de­res hold som Cri­sti­a­no Ro­nal­do og Zla­tan Ibra­him­ovic. De to har gen­nem en år­ræk­ke be­vist de­res stjer­ne­kva­li­te­ter, og i aft en skal de i di­rek­te dyst i Cham­pions Le­ague.

I kar­ri­e­rens eft er­år

In­gen kan læ­re Ro­nal­do no­get

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.