1,97

BT - - SPORTEN -

Samt­li­ge Malmös fi re kam­pe i grup­pe­spil­let på Swed­bank Sta­dion i den­ne og sid­ste sæ­son har væ­ret må­l­fat­ti­ge kam­pe, og den­ne kun­ne snildt lig­ne end­nu en i ræk­ken. For beg­ge hold gæl­der det pri­mært om at sik­re sig tred­je­plad­sen, da en top to- pla­ce­ring al­le­re­de nu vir­ker som to­tal uto­pi, og der­for kan kam­pen snildt bli­ve en tak­tisk aff ære. Godt nok har man mødt PSG og Re­al Madrid, men Shakh­tar har skabt for­bav­sen­de lidt i de to før­ste kam­pe i den­ne grup­pe, så trods ka­ran­tæ­ne til Yos­hi­mar Yo­tun hos vær­ter­ne, prø­ves » un­der 2,5 mål « .

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.