1,77

BT - - SPORTEN -

Nok er Ga­la­ta­s­a­ray ik­ke ved for­dums sty rke, men det vir­ker al­li­ge­vel vold­somt, at Ben­fi ca er gjort til kla­re fa­vo­rit­ter i den ty rki­ske hek­se­ke­del. Ga­la­ta­s­a­ray har kun tabt fi re af de se­ne­ste 12 CL- hjem­me­kam­pe, og det til se­ne­re års CL- fi na­li­ster som Re­al Madrid, At­le­ti­co Madrid og Dort­mund. Ben­fi ca sej­re­de på for­nem vis i Madrid mod At­le­ti­co i før­ste ude­kamp, men bør kom­me på en hård op­ga­ve her og le­ver i og for sig og­så gan­ske fi nt med uaf­gjort. Un­der de om­stæn­dig­he­der må der væ­re klar spil­vær­di på det ty rki­ske hjem­me­hold.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.