2,50

BT - - SPORTEN -

Der­by star­te­de sæ­so­nen svagt, men har vir­ke­lig fun­det for­men på det se­ne­ste. Man spil­le­de frem­ra­gen­de i sej­ren over Wol­ves, og selv­til­li­den er stor - ik­ke mindst på frem­med græs, hvor man har vun­det tre kam­pe på stri­be. Nu gæl­der det et Bla­ck­burn- hold, som måt­te spil­le 80 mi­nut­ter i un­der­tal mod MK Dons, så ud­over for­modet træt­te ben må man og­så und­væ­re for­sva­re­ren Adam Hen­ley på grund af ka­ran­tæ­ne. Bla­ck­burn er ik­ke uden kva­li­tet som ek­sem­pel­vis Jor­dan Rho­des, men Der­by vir­ker nu og her så me­get bed­re, at der er vær­di i 2- tal­let.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.