De li­be­ra­le op­dra­gel­se­s­trop­per

BT - - DEBAT -

Men­ne­sker i Dan­mark er og skal væ­re frie in­di­vi­der, som selv må og skal ha­ve al­le mu­lig­he­der for at be­stem­me fuldt ud over de­res eget ( fa­mi­lie) liv. Po­li­tik er ik­ke op­dra­gel­se, po­li­tik er at ska­be ram­mer for mu­lig­he­der. Po­li­ti­ke­re og mi­ni­stre skal blan­de sig mindst mu­ligt i alt an­det end den lov­giv­ning, de skal ved­ta­ge og for mi­ni­stre­nes ved­kom­men­de ad­mi­ni­stre­re.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.