Ra­cis­me- kor­tet

BT - - DEBAT -

Me­get af det, man kan hø­re i Dres­den, er ud­tryk for en helt igen­nem ge­nu­in be­kym­ring, som det er po­li­ti­ker­nes pligt at lyt­te til og og­så ta­ge al­vor­ligt. Når det ik­ke sker, er det, for­di det er så be­kvemt at træk­ke ra­cis­me- kor­tet, og det er hér, at man min­des om, hvor de­mo­kra­tisk mo­den den dan­ske ud­læn­din­ge­de­bat trods alt er ble­vet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.