MOR­TEN VALGT

BT - - NYHEDER -

Han valg­te at gå

In­tel­li­gent – arrogant

Det bli­ver en bob­le Navn: Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt Født: 13. novem­ber 1980 ( 34 år) Par­ti: Dansk Fol­ke­par­ti Ud­dan­nel­se: cand. jur. fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet Par­la­men­ta­risk kar­ri­e­re: Med­lem af Fol­ke­tin­get fra 2005 til 2009 Med­lem af Eu­ro­pa- Par­la­men­tet fra 2009 til i dag Pri­vat: Han dan­ne­de par med den 22 år æl­dre bak­kesan­ge­r­in­de Dot Wes­sman fra 2007 til 2015. Sam­men ud­gav de ek­sem­pel­vis en cd med ju­lemu­sik.

TORS­DAG 22. OK­TO­BER 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.