’’

BT - - NYHEDER -

Jeg kun­ne ik­ke stil­le op, før min fa­mi­lie var klar. Min fa­mi­lie har lidt et tab, og vi har væ­ret igen­nem en pe­ri­o­de af dyb sorg

Joe Bi­den, vi­ce­præ­si­dent

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.