JULEKRYDSTOGT PÅ DO­NAU OPLEV WI­EN, BU­DA­PE­ST OG BRA­TISLA­VA

Kr. 5.795,-

BT - - TV - LIDTMe­re

Vi fly­ver til et smukt ju­le­py­n­tet Wi­en, hvor vo­res kryd­stogt ta­ger sin be­gyn­del­se. Fra Wi­en sej­ler vi ad Do­nau mod Bu­da­pe­st i Un­garn og der­fra vi­de­re til Slovaki­ets hyg­ge­li­ge lil­le ho­ved­stad Bra­tisla­va. Un­der­vejs skal vi se de man­ge spæn­den­de se­vær­dig­he­der og ik­ke mindst be­sø­ge by­er­nes hyg­ge­li­ge ju­le­mar­ke­der. Vi sej­ler med det flot­te og kom­fortab­le skib MS Prin­zes­sin Isa­bel­la, som er den per­fek­te ram­me om vo­res hyg­ge­li­ge ju­le­rej­se på Do­nau. Vi har helpension om­bord og bli­ver for­kælet med en rig­hol­dig mor­gen­buf­fet, lækre froko­ster og ele­gan­te mid­da­ge. Pris pr. per­son i delt ud­ven­dig dob­belt­ka­hyt Inkl. Helpension om­bord og ud­flugtspak­ke. Se he­le pro­gram­met på lidtme­re. dk/ julekrydstogt el­ler kon­takt Best Tra­vel på tlf.: 7020 9899. Husk at op­ly­se an­non­ce­ko­den for at få det­te til­bud.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.