Vil­le be­hol­de op­sagt mål

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

TORS­DAG 22. OK­TO­BER 2015

de Lau­ren­ti­is, er kendt for si­ne van­vit­ti­ge ci­ta­ter. Hvil­ket er din fa­vo­rit?

Hvis de ( spil­ler­ne) vil til Eng­land, så en­der de og­så med at gø­re det til sidst, men de er nødt til at for­stå det­te: Eng­læn­der­ne le­ver dårligt, spi­ser dårligt, og de­res kvin­der va­sker ik­ke de­res køns­de­le.

Hvis agen­ten be­gyn­der at væ­re dum, skæ­rer jeg kug­ler­ne af ham

Mes­si er en kre­ti­ner ( syg­dom som re­sul­te­rer i ånds­svag­hed og dværg­vækst), der selv valg­te at ta­ge af sted til Co­pa Ame­ri­ca. Hvis jeg var Mes­si, hav­de jeg sagt: ’ Jeg gi­der ik­ke vi­se mig frem for­an fi re idi­o­ter, der ik­ke aner, hvor­dan de skal spil­le mig’.

» Ne­e­ej… Hvil­ket jeg bedst kan li­de? Ha­haha, jeg ta­ger et­te­ren. «

» Det før­ste. Det er selv­føl­ge­lig for­kert. Jeg vil­le ik­ke ha­ve det så godt med det, hvis FC Midtjyl­land blev kaldt de små æs­ler,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.