Lmand­stræ­ner

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

TORS­DAG 22. OK­TO­BER 2015

MA­REK HAMSIK HAR

mu­lig­vis et an­spændt for­hold til by­en Na­po­li - hvor­for?

Han har tre gan­ge mis­set en kamp med Roskil­de- sy­ge, da han hav­de spist en pizza med æg

Klub­bens fans næg­ter at rå­be hans navn, når han sco­rer - og rå­ber i ste­det Ma­rek So­nic på grund af hans fri­su­re

Han har to gan­ge få­et stjå­let sit Ro­lex- ur af be­væb­ne­de mænd på scoo­ter, der smadre­de ru­den i hans bil, mens han sad i tra­fi k- kø » Jeg ta­ger to’eren. Nej? Har han op­le­vet det ( at bli­ve rø­vet, red)? Nej?! Her­ning er jo den jy­ske he­de, så der sker ik­ke så me­get. Jeg vil­le ik­ke fryg­te det. For det før­ste, for­di jeg ik­ke har et Ro­lex- ur. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.