Malmö hæv­ne­de FCN

Sven­sker­ne le­ver i høj grad i CL ef­ter sejr over FCNs over­mænd fra 2012, Shakh­tar Do­netsk

BT - - CHAMPIONS LEAGUE - 2015/ 16 - Ni­els O. Han­sen | piquet@ spor­ten. dk

For tre år si­den delt­og FC Nord­s­jæl­land som dan­ske me­stre i Cham­pions Le­ague, hvor hol­det bl. a. mød­te Shakh­tar Do­netsk.

Da de to hold mød­tes i Par­ken i Kø­ben­havn vandt Shakh­tar Do­netsk 5- 2, men kam­pen blev især hu­sket for, at bra­si­li­a­ne­ren Lu­is Adri­a­no ved stil­lin­gen 1- 0 til FCN brød de uskrev­ne fair play- love ved at lø­be op og sco­re på en bold, hvor Shakh­tar Do­netsk el­lers tog fris­park med det for­mål at af­le­ve­re bol­den til­ba­ge til FCN.

I af­tes var Shakh­tar Do­netsk til- ba­ge i Skan­di­navi­en, og på den an­den si­de af Øre­sund blev det Malmö FF, der hæv­ne­de FC Nord­s­jæl­land.

Sej­ren lød på 1- 0, og det var Chri­sti­an Poul­sens gam­le ven fra skan­da­le­kam­pen mel­lem Dan­mark og Sve­ri­ge, Mar­kus Ro­sen­berg, der stod for kam­pens en­li­ge scor­ing.

Den kom al­le­re­de ef­ter 17 mi­nut­ters spil, ef­ter at Pa Ko­na­te brød godt igen­nem i Malmö FFs ven­stre si­de. Han lag­de bol­den ind til Mar­kus Ro­sen­berg, som i helt fri po­si­tion in­de i straf­fes­parks­fel­tet stil­le og ro­ligt kun­ne sen­de bol­den for­bi Shakh­tars må­l­mand, An­driy Py­a­tov.

Må­let blev kam­pens ene­ste, og sej­ren var på in­gen må­de uri­me­lig. Shakh­tar hav­de de­res chan­cer, men det hav­de Malmö FF så af­gjort og­så.

Mis­brug­te straf­fes­park To mi­nut­ter ef­ter pau­sen var Malmös nord­mand Jo- In­ge Ber­get ale­ne igen­nem, men han skød li­ge for­bi den ba­ge­ste stol­pe.

10 mi­nut­ter se­ne­re fik Malmö FF en end­nu stør­re mu­lig­hed, da Shakh­tar Do­netsks Da­ri­jo Sr­na be­gik straf­fes­park på Jo- In­ge Ber­get.

Kro­a­ten Ni­ko­la Djurd­jic blev sat til at ek­se­kve­re, men An­driy Py­a­tov red­de­de for­sø­get.

Kort ef­ter ram­te Da­ri­jo Sr­na stol­pen ved den tid­li­ge­re FCK-må­l­mand Jo­han Wilands mål, men Malmö FF fik end­nu en stor mu­lig­hed, da Mar­kus Ro­sen­berg ram­te Py­a­tov helt in­de un­der mål. Re­tur­bol­den end­te hos Ni­ko­la Djurd­jic, som skød li­ge på ke­e­pe­ren.

Den spink­le fø­ring holdt hjem, og der­med har Malmö FF tre po­int for de før­ste tre kam­pe i Cham­pions Le­ague. Re­al Madrid og Pa­ris Saint- Ger­main har hver syv, mens Shakh­tar er fortab­te uden po­int.

Mar­kus Ro­sen­berg score­de må­let, der sæn­ke­de Shakh­tar Do­netsk og be­va­re­de det spink­le håb om svensk avan­ce­ment fra grup­pe­spil­let i Cham­pions Le­ague. FO­TO: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.