’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Rom blev ik­ke byg­get på én dag, men som end­nu ube­skre­vet blad be­sid­der Jonas – ud over sit ly­sen­de ta­lent – en lang ræk­ke af de in­gre­di­en­ser, der skal til at for­me en suc­ces­fuld pro­fes­sio­nel bok­ser og op­byg­ge ham til en frem­ti­dens champ

Mo­gens Pal­le om Jonas Mad­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.