DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ho­bro skal ud og fi nde en ny ch­eft ræ­ner, eft er at Jonas Dal er skift et til Es­b­jerg med øje­blik­ke­lig virk­ning. Book­ma­ker­ne er da og­så al­le­re­de be­gyndt at spe­ku­le­re i, hvem der bli­ver afl øser for ham hos bund­prop­pen i Su­per­liga­en.

Dan­ske Spil og Bet25 er al­le­re­de på ba­nen med od­ds, og her er Auri Sk­ar­ba­li­us med i fø­rer­fel­tet beg­ge ste­der – hos Bet25 er han fa­vo­rit i od­ds 4,00, mens han er næst­fa­vo­rit hos Dan­ske Spil til od­ds 5,00.

» Auri Sk­ar­ba­li­us er et rig­tigt godt bud, sy­nes vi, da han kom­mer med er­fa­rin­gen fra at over­ta­ge hold midt i sæ­so­nen, som vi har set ham gø­re fl ere gan­ge. Og skul­le Ho­bro en­de med at ta­ge nedryk­nings­plad­sen fra Su­per­liga­en, har han vist sig yderst kom­pe­tent til at få ryk­ket et hold op igen, som han gjor­de det i Vi­borg, « på­pe­ger Nik­las Nür­n­berg, od­ds­sæt­ter hos Bet25. dk.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.