1,67

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Dan­sker­brag i Eu­ro­pa Le­ague, hvor Si­mon Kjær og Fe­ner­ba­h­ce får be­søg af Ajax med Vik­tor Fischer og Las­se Schø­ne. De to mand­ska­ber lig­ger højt på li­sten over de mest chan­ce­ska­ben­de hold i Eu­ro­pa Le­ague- grup­pe­spil­let, men gi­ver og­så man­ge chan­cer væk i den an­den en­de, hvil­ket blandt an­det blev il­lu­stre­ret i Fe­ner­ba­h­ces hø­jest over­ra­sken­de 1- 3 ne­der­lag hjem­me mod Mol­de. Tyr­ker­nes sid­ste fi re kam­pe på eget græs er endt med scor­in­ger fra beg­ge hold, mens Ajax kun har holdt nul­let i tre af de sid­ste 17 ude­kam­pe i eu­ro­pæ­isk re­gi.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.