2,85

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det vir­ker til, at Mo­na­co er ble­vet for sto­re fa­vo­rit­ter hér. Qa­ra­bag le­ve­re­de frem­ra­gen­de i sid­ste års Eu­ro­pa Le­ague, hvor man ik­ke tab­te på ude­ba­ne, selv om man var i pul­je med Dni­pro, In­ter og St. Etien­ne. I år tab­te de godt nok ude til Tot­ten­ham, men hav­de stor ære af kam­pen, og nu gæl­der det så et Mo­na­co- hold, som ik­ke rig­tigt har fun­det sig selv si­den sal­get af Ant­ho­ny Mar­ti­al. De har fak­tisk slet ik­ke vun­det på hjem­me­ba­ne si­den au­gust må­ned og vir­ker ik­ke til at sat­se helt vildt på Eu­ro­pa Le­ague. Gan­ske fl ot be­ta­ling på po­int til gæ­ster­ne.

Od­dset er fun­det hos Par­ty Bets

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.