Se­vil­la- fans an­gre­bet i Man­che­ster

BT - - CHAMPIONS LEAGUE - 2015/ 16 - Ni­els O. Han­sen | piquet@ spor­ten. dk

Fans af FC Se­vil­la blev an­gre­bet i Man­che­ster med sto­le og fla­sker in­den Cham­pions Le­ague- kam­pen mod Man­che­ster Ci­ty i af­tes. Det vold­som­me an­greb fandt sted ud for Sin­clair’s Oy­ster Bar på Sham­b­les Squa­re i det cen­tra­le Man­che­ster. Uro­lig­he­der­ne spred­te sig og­så til den nær­lig­gen­de Ex­chan­ge Squa­re.

En spansk fan fik al­vor­li­ge ska­der i ho­ve­det un­der an­gre­bet, som hver­ken Man­che­ster Ci­ty el­ler de­res fans hav­de no­get med at gø­re.

» Man­den blev be­hand­let af red­dere på ste­det for sin ho­ved­ska­de, « hed­der det i en pres­se­med­del­el­se fra po­li­ti­et i Man­che­ster iføl­ge den bri­ti­ske avis The Gu­ar­di­an.

» Po­li­ti­et blev til­kaldt kort før kl. 15.30 på grund af uro blandt fod- bold­fans i om­rå­det om­kring Ex­chan­ge Squa­re. Det lyk­ke­des hur­tigt at få op­løst grup­pen, og tre per­so­ner er ble­vet ar­re­ste­ret pga. vol­de­lig ad­færd. De er nu i po­li­tiets va­re­tægt, « hed­der det i pres­se­med­del­el­sen.

Se­ne­re blev og­så en fjer­de mand ar­re­ste­ret. Han hav­de gemt sig på en bar, da po­li­ti­et kom, men or­dens­mag­ten me­ner, at han og­så delt­og i uro­en.

De ar­re­ste­re­de er pol­ske stats­bor- ge­re og fans af den pol­ske klub Slask Wro­claw.

Slask Wro­claw mød­te i sid­ste sæ­son FC Se­vil­la i Eu­ro­pa Le­ague, og de pol­ske fans var i den for­bin­del­se i slags­mål med fans af den syds­pan­ske klub.

Si­den da har de for­søgt at hæv­ne sig, når FC Se­vil­la skul­le spil­le eu­ro­pæ­isk fod­bold.

Grim­me sce­ner ud­spil­le­de sig i Man­che­ster, da pol­ske fans an­greb Se­vil­la­til­hæn­ge­re. Fo­to: Twit­ter

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.