Ni­el­sen til­kendt CL- selv­mål

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - KE­DE­LIG TIL­DE­LING

Las­se Ni­el­sen måt­te tirs­dag aft en ik­ke ba­re li­de et ær­ger­ligt ne­der­lag ude mod Va­len­cia med sit bel­gi­ske hold, Gent. Dan­ske­ren er nu og­så ble­vet til­delt et selv­mål ved kam­pens før­ste scor­ing.

Det lig­ne­de el­lers, at Va­len­ci­as So­fi ane Feg­houli kom først på et ind­læg fra høj­re­ba­ck­en Jo­ao Can­ce­lo og fi k sendt bol­den i net­ma­sker­ne. Las­se Ni­el­sen kom i en gli­den­de ta­ck­ling, og på tv- bil­le­der­ne er det ik­ke fuld­stæn­dig ty­de­ligt, hvem der egent­lig sen­der bol­den over stregen.

Må­ske var spil­ler­ne og­så i tvivl, for al­ge­ri­ske Feg­houli fejre­de selv scor­in­gen, så man kun­ne tro, at det var ham, der hav­de sco­ret. Va­len­cia- spil­le­ren stod læn­ge no­te­ret for scor­in­gen. Men ak og ve for den tid­li­ge­re AaBer Las­se Ni­el­sen, der eft er­føl­gen­de har få­et scor­in­gen på sin kap­pe.

Ni­el­sen kan dog på trods af ne­der­lag og selv­mål må­ske glæ­de sig over, at han ik­ke var den ene­ste Gent- spil­ler, der så uhel­dig ud i op­gø­ret mod Va­len­cia. Spa­ni­er­nes sej­rs­mål til 2- 1 kom nem­lig eft er end­nu et selv­mål, den­ne gang af dan­ske­rens for­svarskol­le­ga Mi­tro­vic. Gent har eft er de før­ste tre run­der kun et po­int.

Gents Las­se Ni­el­sen står nu no­te­ret for et selv­mål i CL. FO­TO: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.