Selv­mål sat­te Ran­ders i gang i po­kal­sejr

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Po­kal­drøm­men le­ver sta­dig i Ran­ders, eft er at hol­det i går slog FC Hels­in­gør 2- 0.

Ude­hol­det kom for­an eft er ca. et kvar­ters spil, da Hels­in­gø­rs Mads Da­nekil­de var uhel­dig at ret­te et ind­læg fra Ran­ders’ Mik­kel Kal­le­søe ind i eget net.

Chri­sti­an Kel­ler stod for kam­pens an­den scor­ing, da der mang­le­de et kvar­ter af kam­pen. Erik Marxen fandt med et følt ind­læg Mik­kel Tver­skov, der spil­le­de Chri­sti­an Kel­ler fri til scor­ing. Ru­ti­ne­re­de Kel­ler var kom­met på ba­nen min­dre end et mi­nut tid­li­ge­re.

Eft er må­let til 2- 0 for­svandt in­ten­si­te­ten i kam­pen, og Ran­ders er nu klar til kvart­fi na­ler­ne til for­å­ret.

Ran­ders FC har vun­det tur­ne­rin­gen en en­kelt gang – i 2006 eft er sejr over Es­b­jerg.

Mo­der­klub­ben Ran­ders Freja har tid­li­ge­re vun­det tur­ne­rin­gen tre gan­ge, og Ran­ders er en ud af fi re klub­ber, der har vun­det po­ka­len, men al­drig det dan­ske mester­skab. De øv­ri­ge er Vi­borg, Van­lø­se og B 1913.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.