PE­TER FRE­DE­RIK­SEN

BT - - NEWS -

I sep­tem­ber skrev fl ere dan­ske og uden­land­ske me­di­er om den ma­ka­bre sag, hvor den 63-åri­ge dan­sker Pe­ter Fre­de­rik­sen spil­ler en ho­ved­rol­le.

Dan­ske­ren, der er bo­sat i Syd­afri­ka, blev meldt til po­li­ti­et af sin eks­ko­ne og eft er­for­sker­ne fandt se­ne­re 21 af­skår­ne køns­de­le i hans fry­ser i Blo­em­fon­te­in i Syd­afri­ka.

Pe­ter Fre­de­rik­sen sid­der nu va­re­tægts­fængs­let i Syd­afri­ka. Hvis alt går vel, så be­gyn­der rets­sa­gen mod dan­ske­ren den 7. de­cem­ber. Han er sig­tet for en lang ræk­ke lo­vover­træ­del­ser, blandt an­det seksu­el­le over­greb, frem­sæt­tel­se af trus­ler, for at væ­re i be­sid­del­se af men­ne­ske­væv og bør­ne­por­no­gra­fi .

Eks­ko­nen Thi­di Mat­se­liso Mo­li­se, der nu er ble­vet skud

dræbt, var po­li­tiets kron­vid­ne i sa­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.