Frem­tid

BT - - NEWS -

Ah, i dag til­ba­ge i den rig­ti­ge frem­tid og ik­ke grad­bøj­nin­gen af en gam­mel fi lms for­ud­si­gel­ser om den. Tryg og nær­væ­ren­de frem­tid, som vi for­mer den li­ge nu og her. I vir­ke­lig­he­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.