Så­dan lø­ser Nor­ge ud­kants­pro­ble­mer­ne

BT - - DEBAT -

Trom­sø i Nord­nor­ge vil­le i Dan­mark bli­ve kaldt for en ud­kant. Men i Nor­ge har en off en­siv di­strikt­spo­li­tik gjort by­en til hjem­sted for kli­ma­og po­lar­forsk­ning. Og­så fi ske­ri, land­brug og ren­drift ny­der godt af gun­sti­ge vil­kår, hvil­ket er med til at hol­de en mar­kant EU-mod­stand i li­ve.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.