DAGENS LEDER

BT - - DEBAT -

Vi ken­der Mi­chel Plat­i­ni som en fod­bol­dens ele­gan­ti­er. På ba­nen var fransk­man­den i 80er­ne en uover­truff en tek­nisk is­ce­ne­sæt­ter, og han hav­de ev­nen til at sco­re spek­taku­læ­re mål. Især på fris­park. Si­den har Plat­i­ni gjort kar­ri­e­re som ka­ris­ma­tisk fod­bold­po­li­ti­ker, og som uden­for­stå­en­de iagt­ta­ger hav­de man et løn­ligt håb om, at Plat­i­ni må­ske kun­ne ha­ve stå­et for for­ny­el­sen i det el­lers kor­rup­tions­pla­ge­de in­ter­na­tio­na­le fod­bold­for­bund. At Plat­i­ni kun­ne ha­ve ud­vik­let sig til en hæ­der­lig afl øser for Jo­ao Ha­velan­ge, Chuck Bla­zer, Ja­ck War­ner, Sepp Blat­ter, og hvad de kor­rup­te fod­bold­folk i Fi­fa nu hed­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.