FAK­TA OM POSTBUDENE

BT - - NYHEDER -

Man be­hø­ver ik­ke gra­ve langt til­ba­ge i hi­sto­ri­en, for at be­skri­ve den dra­sti­ske ud­vik­ling in­den­for po­st­væ­se­net. På ba­re 25 år er brev­mæng­den fal­det fra 1,3 mia. brev til 587 mio. sid­ste år. Mens der hi­sto­risk set er sket sto­re for­bed­rin­ger i ud­bring­nin­gen fra cyk­ler og knal­ler­ter til el- cyk­ler og bi­ler, og den fy­si­ske del af job­bet med på­bud om po­st­kas­ser i eta­ge­e­jen­dom­me og vil­lakvar­te­rer er ble­vet min­dre kræ­ven­de, er an­tal­let af po­st­bu­de fal­det vold­somt. I 1975 var der 16.000 af dem, i ’ 90 var tal­let ste­get til 19.000 og i dag er der blot 9.000 til­ba­ge. Al­le tal er an­slå­e­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.