Cruyff

BT - - NYHEDER -

70 år i dag. Her lev­ner plad­sen En af de al­ler­stør­ste i hi­sto­ri­en på in­gen­lun­de ret­fær­dig­hed i hylu­den­land­sk grund og i fod­bol­de­sten af na­tio­nalskjal­den Kim dens ver­den, Jo­han Cruyff , har Lar­sen. I le­ven­de mu­si­kalsk li­ve iføl­ge span­ske me­di­er som 68fi ndes de næp­pe stør­re her­årig få­et kon­sta­te­ret lun­ge­kræft . hjem­me. Kæm­pe til­lyk­ke. her­fraKURTTrist. God bed­ring .

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.