Hvor­dan er det at væ­re whi­st­le­blower i Dan­mark?

BT - - DEBAT -

Hvil­ke kon­se­kven­ser kan det ha­ve for off ent­ligt an­sat­te at stå frem med kri­tik? En læ­ge bli­ver kaldt til tjenst­lig sam­ta­le eft er at ha­ve kri­ti­se­ret akut­te­le­fo­nen. En fængsels­be­tjent bli­ver nødt til at skift e job eft er at ha­ve vid­net mod kol­le­ga­er i en volds­sag. En eft er­ret­nings­of­fi cer bli­ver fros­set ud af si­ne kol­le­ger i for­sva­ret eft er at ha­ve talt om over­greb mod krigs­fan­ger i Irak.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.