To­le­ran­cen un­der pres ’’

BT - - NYHEDER -

HAD Det er frem for alt på de so­ci­a­le me­di­er, at man kan se det ty­de­ligt. Vi har en stor, an­ti­mus­lim­sk be­væ­gel­se på net­tet. Og og­så de høj­re­ek­stre­mi­sti­ske de­mon­stra­tio­ner kan væ­re foru­ro­li­gen­de

Magnus Ran­storp, svensk ter­r­or­for­sker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.