’’

BT - - NYHEDER -

Man kun­ne jo ba­re stre­ge cpr- num­re, kon­tonum­re og an­dre

pri­va­te op­lys­nin­ger over. Jeg fryg­ter, det i vir­ke­lig­he­den hand­ler om, at der er no­get at skju­le – f. eks. at de har væ­ret me­get tæt på ik­ke at få med­hold, for­di de­res skat­te­for­hold er i en

gråzo­ne

Da­væ­ren­de skat­te­o­rd­fø­rer Mik­kel Den­ck­er ( DF) om Hel­le

Thor­nings skat­tesag i 2010

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.