’’

BT - - NYHEDER -

Jeg op­for­drer Carl Holst til at kom­me frem med tin­ge­ne nu. Jeg sy­nes, det er så uvær­digt, at pres­sen skal ha­le de her ting ud. Lad os nu få de her ting frem. Så kan vi vur­de­re det, og så kan han selv få af­slut­tet den her sag, som er truk­ket for langt

Sø­ren Es­per­sen ( næst­for­mand i DF), da Carl Holst var pres­set af sa­gen om, hvor

vidt hans sær­li­ge rå­d­gi­ver hav­de hjul­pet ham i valg­kam­pen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.