’’

BT - - NYHEDER -

Nu hand­ler det om, at Lars Løk­ke får sva­ret på de spørgs­mål, der er, og at han i be­folk­nin­gens øj­ne frem­står som en, der har lagt alt frem

Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl til DR Nyhe­der, da Lars Løk­kes GGGI- sag

ra­se­de i novem­ber 2013

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.