Ny kæ­de ka­ster sig ind i bur­ger­krig

BT - - NYHEDER -

FAST­FOOD Nu kom­mer der fl ere gril­le­de hak­kebøff er og sprød ba­con på et til­sy­ne­la­den­de umæt­te­ligt dansk bur­ger­mar­ked.

’ Ube­ha­ge­ligt hul’ Der er fort­sat grus i ma­ski­ne­ri­et hos No­vozy­mes, der at­ter en gang må ned­ju­ste­re for­vent­nin­ger­ne til årets re­sul­tat. Så­le­des ly­der det nu, at for­vent­nin­gen til årets salgs­vækst lan­der på 4- 5 pro­cent . Op­rin­de­ligt hed vækst­må­let 10 pro­cent om året. År­sa­gen til No­vozy­mes’ ned­t­ur er blandt an­det at den ame­ri­kan­ske bio­et­ha­nol in­du­stri har svæ­re vil­kår .

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.