Kul­tur Kim og vand­hul Lørups Vin­stue

BT - - KULTUR -

» Jeg var te­e­na­ger, da ’ Midt om nat­ten’ kom ud. Det var en kæm­pe stor plade. Kim Lar­sen er en af de sto­re i dansk mu­sik. Der er ble­vet sagt så me­get om ham, så jeg tror ik­ke, jeg kan til­fø­je me­re. Men Kim Lar­sen skri­ver go­de san­ge. Og så kan jeg godt li­de, at han er den ty pe per­son, som ik­ke nød­ven­dig­vis træk­ker i den sam­me ret­ning som al­le an­dre. Det kun­ne vi se, da ry­ge­loven kom, og

han ik­ke gad in­d­ord­ne sig den. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.