Ler­ne Vig­gos

BT - - KULTUR -

» Al­le har et for­hold til Kim Lar­sen. Han er en af os al­le. Og han er i øjen­høj­de med bå­de børn og voks­ne. Jeg kan hu­ske, da jeg gik i 2. klas­se, da sad min mor og jeg, når min far ik­ke var hjem­me, rundt om kla­ve­ret i Ski­ve og sang ’ Hvis din far gi’r dig lov’. Jeg mød­te en­gang Kim Lar­sen på Vester­bro. Jeg var me­ga star struck. Men det fi k han hur­tigt pil­let ud af mig. Det var som at mø­de en­hver an­den per­son. «

» Det bli­ver ik­ke me­get stør­re

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.