Se­je gæ­ster

BT - - TV-GUIDE - Ce­ci­lie Frøkjær og Rasmus Tant­holdt. Fo­to: TV2

Ce­ci­lie Frøkjær får be­søg af fi­re se­je gæ­ster, TV2- kor­re­spon­dent Rasmus Tant­holdt, tid­li­ge­re jægersoldat B. S. Chri­sti­an­sen, journalist Tri­ne Gre­go­ri­us og fored­rags­hol­der Mi­chel­le Hvi­id. Rasmus Tant­holdt for­tæl­ler om at fær­des i de far­lig­ste krigszo­ner og om, hvor­dan B. S. hjalp ham med at be­ar­bej­de de man­ge vold­som­me op­le­vel­ser. Tri­ne Gre­go­ri­us har skre­vet en bog om go­de dan­ske ret­ter. Og hør en­de­lig Mi­chel­le Hvi­id for­tæl­le om den hjer­nes­vulst, der vend­te op og ned på hen­des liv.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.