Kim- film

BT - - TV-GUIDE -

Ven­ner­ne Ben­ny ( Kim Lar­sen) og Ar­nold ( Erik Clau­sen) er med til at op­byg­ge en lil­le fristad ved navn Ha­ve­je. Ste­det ud­vik­ler sig til no­get nær idyl, ind­til det kom­mer i po­li­ti­ker­nes sø­ge­lys. Sam­ti­dig er smar­te pen­ge­mænd ude ef­ter om­rå­det, mens en ban­de ro­ck­e­re over­fal­der be­bo­er­ne. Ar­nold og Ben­ny er ik­ke eni­ge om, hvor­dan der skal sva­res igen, og det sæt­ter de­res ven­skab på prø­ve. Fil­men ’ Midt om nat­ten’ er fyldt med klas­si­ske Kim Lar­sen- san­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.