Norskov

BT - - TV-GUIDE -

Hi­sto­ri­en om, hvem der er far til Oli­ver, ram­mer avis­for­si­den og spæn­der ben for Mar­tin og Ja­ck­i­es man­ge­åri­ge drøm om at adop­te­re. Det ram­mer Ja­ck­ie hårdt, og hun bli­ver nødt til at ta­ge en pau­se fra sin mand. Oli­ver be­gyn­der at fø­le sig som en brik i Mar­tins far­pro­jekt og træk­ker sig væk fra ham. Tom ind­vi­er sit team i sin na­gen­de mi­stan­ke om, at det nok ik­ke er den sven­ske narko­gang­ster, der er bag­man­den, men en per­son i by­en, som al­le ken­der. Tom og tea­met be­gyn­der at gra­ve i for­ti­den, og det vi­ser sig, at Toms mi­stan­ke hel­dig­vis ik­ke kan pas­se - ind­til det plud­se­lig pas­ser alt for godt.

TV2 MAN­DAG 20.00 ’ NORSKOV’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.