Dra­ma på ’ Bro­en’

BT - - TV-GUIDE -

DR1 SØN­DAG 20.00 ’ BRO­EN III’

Jag­ten på mor­de­ren bli­ver var­me­re. Men der er og­så dra­ma i po­li­tiets eg­ne ræk­ker. Den nye chef Linn be­gyn­der at un­der­sø­ge Sa­gas for­tid. Hen­rik bak­ker sin sven­ske kol­le­ga op. De to ar­bej­der nem­lig godt sam­men.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.