Et godt for­mål

DAGENS TIP lør­dag

BT - - TV -

End­nu en gang står TV 2 som af­sen­der på ind­sam­lingsshowet, og et ve­l­o­p­lagt værts­hold sør­ger for en blan­ding af hu­mor, un­der­hold­ning og al­vor i stu­di­et. Cal­l­cen­te­ret er fyldt med kend­te nav­ne, der ta­ger imod opkald, og i lø­bet af showet stil­les der om til ste­der rundt om i lan­det , der vi­ser, hvor­dan en­ga­ge­men­tet sta­dig er over­væl­den­de. Knæk Can­cer Li­ve TV 2: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.