Jysk bund­brag

BT - - TV -

I Su­per­liga­ens 13. spil­ler­un­de ta­ger Vi­borg imod Es­b­jerg. Beg­ge hold har brug for po­int for at be­væ­ge sig væk fra den ne­der­ste det af ta­bel­len, så der er mas­ser på spil i op­gø­ret. Vær­ter­ne har tabt to kam­pe i træk, men gjor­de det godt mod Brønd­by se­ne­st. Gæ­ster­ne er uden sejr i de­res se­ne­ste fi re kam­pe, men har få­et ny træ­ner i Jonas Dal. Fod­bold TV3 SPORT 1: 15.30

CIA CIA- agen­ten Va­le­rie Plu­me og h hen­desd mand, den tid­li­ge­re diplo­mat Joe Wil­son, op­da­ger, at Irak ik­ke har mas­seø­de­læg­gel­ses­vå­ben, og at Bush- re­ge­rin­gen der­for in­gen re­el grund har til at an­gri­be Irak. Men re­ge­rin­gen væl­ger at over­hø­re Plu­me og Wil­sons op­lys­nin­ger – og går i krig! Wil­son re­a­ge­rer ved at tr yk­ke si­ne op­da­gel­ser i avi­sen og off ent­ligt kri­ti­se­re Bush re­ge­rin­gens Irak- po­li­tik. Fair Ga­me TV 2: 00.15

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.