"Lu­ne" Lar­sen

BT - - TV -

Kim Lar­sen er Dan­marks ube­tin­get stør­ste sangskri­ver. Fra si­ne al­ler­før­ste pla­der syn­ger slum­po­e­ten fra Chri­sti­ans­havn sig di­rek­te ind i dan­sker­nes hjer­ter med si­ne mo­der­ne fol­kesan­ge. Men da Kim Lar­sen vil ta­ge de næ­ste skridt mod stjer­ner­ne, kom­mer hans ta­lent pa­ra­doksalt nok til at stå i vej­en for hans suc­ces. DR2 Tema DR2: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.