Ban­ker BIF FCM?

BT - - TV -

I Alka Su­per­liga­ens 13. spil­ler­un­de ta­ger Brønd­by imod top­hol­det FC Midtjyl­land. Vær­ter­ne har væ­ret op og ned i den­ne sæ­son, men de vandt se­ne­st ude over Vi­borg, og det skal de for­sø­ge at føl­ge op på, så de for al­vor kan ta­ge skrid­tet op i top­pen. Gæ­ster­ne har im­po­ne­ret igen i den­ne sæ­son, hvor de har vist godt spil og sta­bi­li­tet. Fod­bold TV3+: 17.00

Du Du­sørjæ­ge­ren dr. Schultz bef fri­e­ri sla­venl D Django, for­di han har brug for hans hjælp til at fi nde de be­ryg­te­de Britt­le- brød­re, som der er ud­lo­vet en stor du­sør på. Hvis Django hjæl­per Schultz, vil han til gen­gæld hjæl­pe med at be­fri Djangos ko­ne, der bli­ver holdt som sla­ve af Sy­dens mest mod­by­de­li­ge plan­ta­ge­e­jer Cal­vin Can­die. Django la­der sig op­læ­re til du­sørjæ­ger af Schultz, og de in­fi ltre­rer Can­di­es plan­ta­ge. Django Un­chai­ned TV 2: 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.