Dat­ingquiz

BT - - TV -

Hans Pil­gaard får be­søg af en bun­ke skøn­ne singler, for der er nem­lig dat­ing på pro­gram­met. Ti dej­li­ge og klo­ge men­ne­sker sid­der klar ved ta­ster­ne, og den der er hur­tigst på aft ræk­ke­ren, får sel­skab af fem singler af det mod­sat­te køn. Én ef­ter én spil­ler de et spørgs­mål sam­men. Når de 5000 kro­ner er hjem­me, skal der træff es et valg. Hvem vil væ­re ...? TV 2: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.