Kage­fi na­le

DAGENS TIP ons­dag

BT - - TV -

De star­te­de ti. Men der er kun tre til­ba­ge; Mi­cki, Per­nil­le og Liv. Nu er det fi na­le. De tre fi na­li­ster er me­get spænd­te, for ud­for­drin­ger­ne er stør­re og me­re kræ­ven­de end no­gen­sin­de. Men de skal hol­de ner­ver­ne i ro, for de ved, at små fejl kan ko­ste dem sej­ren. Kon­kur­ren­cen bli­ver me­get tæt, men kun en kan vin­de. Den sto­re ba­ge­dyst DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.